ضایعات شدید – دن اشورث به چگونگی تغییر جذب منچستریونایتد اشاره می کند
منچستریونایتد پس از هدایت دن اشورث در این هفته یک مدیر ورزشی جدید دارد و او قبلاً رویکرد خود را برای جذب توضیح داده است.

دیدگاهتان را بنویسید