“آنها مانند من والدین را درک نمی کنند” – رای دهندگانی که انتظار ندارند چیزی تغییر کند
"منم همینطوره تو سنم… قانع نیستم"

دیدگاهتان را بنویسید