Rowan از Coronation Street یک “گذشته تاریک” دارد و حاضر است “هر کاری که لازم است انجام دهد” زیرا بازیگر خواستار رستگاری است.
همانطور که بینندگان صابون ITV می دانند، شخصیت جدید قبلاً لیان باترزبی را شکست داده است.

دیدگاهتان را بنویسید