یک پرداخت جدید 327 پوندی برای حمایت از مراقب اکنون برای مطالبه در مناطق بیشتری در دسترس است
این پرداخت قبلاً جایگزین ادعاهای جدید Carer's Allowance در شش منطقه شورا شده است

دیدگاهتان را بنویسید