یک سرنخ اطلاعاتی پلیس را به سمت یک ون مشکوک هدایت کرد که از گلستونبری با M56 در حال بازگشت بود.
چهار نفر در بازداشت هستند

دیدگاهتان را بنویسید