گربه دیلی از ITV This Morning بینندگان را بعد از دویدن در ست نگران می کند
تماشاگران صبح امروز نگران کت دیلی بودند، زیرا او مجبور شد پس از سرفه کردن، مجموعه را ترک کند.

دیدگاهتان را بنویسید