گرازیانو دی پریما از Strictly Come Dancing می‌گوید هنگام اشتراک‌گذاری برنامه‌های خانوادگی، از «نفرین» Strictly آزارش نمی‌دهد.
رقصنده حرفه ای Strictly Come Dancing از سال 2018 در این برنامه حضور داشته است

دیدگاهتان را بنویسید