کارگر بیمارستان تروریستی که قصد داشت «تا جایی که ممکن است پرستاران را بکشد» در طرح بمب‌گذاری مجرم شناخته شد
محمد فاروق 28 ساله در دادگاه شفیلد کراون در حال محاکمه است

دیدگاهتان را بنویسید