هشدار مهلت تمدید اعتبار مالیاتی زیرا HMRC اصرار دارد برای جلوگیری از اختلالات پرداخت اقدام شود
درآمد و گمرک HM (HMRC) گفت که اکثر ادعاهای اعتبار مالیاتی به طور خودکار تمدید می شوند، اما برخی از آنها اخطاریه دریافت کرده اند.

دیدگاهتان را بنویسید