هشدار درباره «تابستان خطرناک» پس از وقوع آتش سوزی در یونان و تخلیه گردشگران
آتش نشانان در حال مهار آتش سوزی در دو جزیره یونان، تنها یک روز پس از وقوع آتش سوزی جنگلی در نزدیکی آتن هستند.

دیدگاهتان را بنویسید