مردی پس از تیراندازی به خانه ای در حالی که “مادر و بچه هایش” داخل خانه بودند، دستگیر شد
جوان 25 ساله ای به ظن حمل سلاح سرد دستگیر شد

دیدگاهتان را بنویسید