محافظه‌کاران اصرار دارند که «سرمایه‌گذاری عظیمی» در منچستر بزرگ انجام داده‌اند
این حزب وعده می دهد که در هر گوشه ای از کشور “میله ها را بالا ببرد”.

دیدگاهتان را بنویسید