متخصص نسبت به جریمه 100 هزار پوندی برای هر کسی که زنگ درب هوشمند یا دوربین مداربسته دارد هشدار می دهد
صاحبان خانه هایی که زنگ درب هوشمند یا دوربین مداربسته در خانه دارند و می گویند ممکن است با جریمه 100000 پوندی مواجه شوند.

دیدگاهتان را بنویسید