مادر جی اسلیتر بیانیه ای ویرانگر درباره پسر مورد علاقه اش صادر کرد که “تمام زندگی خود را در پیش داشت”
«کلمات نمی توانند درد و رنجی را که ما احساس می کنیم توصیف کنند. او پسر زیبای ماست که تمام زندگی اش در پیش است و ما فقط می خواهیم او را پیدا کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید