لوسی لتبی مجبور شد بخشی از جمله ای را که از گوش دادن به آن امتناع کرده بود بشنود
لوسی لتبی به قتل هفت نوزاد و تلاش برای کشتن شش نوزاد دیگر در آگوست سال گذشته محکوم شد.

دیدگاهتان را بنویسید