“قرار بود او این شهر را امن تر کند” – دو هفته پس از ناپدید شدن جی اسلیتر، او هنوز پیدا نشده است.
مردم محلی به منچستر ایونینگ نیوز گفتند که یک چیز مهم این بود که این مکان امن تر شود

دیدگاهتان را بنویسید