فصل تیت زیشکه Belle Vue Aces پس از یک تصادف وحشتناک به پایان رسید
این استرالیایی پس از شکستن “چند مهره و دنده در تصادف دیشب” تا پایان سال از میادین دور خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید