طرفداران ITV Coronation Street نقشه انتقام شوم کیت را برای برنی توسعه می دهند
طرفداران خیابان تاج گذاری دیده اند که کریستوفر «کیت» گرین به یک حضور شوم روی سنگفرش ها تبدیل شده است – اما او بعداً چه خواهد کرد؟

دیدگاهتان را بنویسید