ستارگان ITV Coronation Street در حالی که بازیگر ابی وبستر با همسر ستاره بریتانیا را ترک می کند، می گویند “وای”.
سالی کارمن و جو داتین با هم در ایبیزا وقت می گذرانند

دیدگاهتان را بنویسید