ستاره هالیوکس می گوید که “ازدواج او به پایان رسیده است” و در حال ترک دهکده است
هالیوکس یک خروج احساسی دیگر از کانال 4 را با زین رضوان در حال ترک دهکده برای یک زندگی جدید در اسکاتلند بدون همسر مصباح مالیک در کنارش پخش کرد.

دیدگاهتان را بنویسید