ساکن خیابان Coronation به فرقه کشیده شد زیرا ستاره روآن دلیلی برای هدف قرار دادن “قربانیان بیشتر” را بیان می کند.
Leanne Battersby اولین یا آخرین نفر در Weatherfield Rowan نخواهد بود که به موسسه ملحق می شود

دیدگاهتان را بنویسید