دو مظنون به نام پیرمردی که در چاقو زدن مشکوک به شدت مجروح شدند
دو نوجوان در ارتباط با این حادثه متهم شدند

دیدگاهتان را بنویسید