دختر پس از وقفه های شورا، پنج هفته از دانشگاه را از دست می دهد
شورای ترافورد مجبور شده است به مادر زن جوان عذرخواهی کند و 720 پوند بپردازد

دیدگاهتان را بنویسید