ترس خروج از خیابان تاج گذاری پس از 29 سال، زیرا نماد درگیر نبرد جدیدی با جزئیات «اسرارآمیز» است
روی کراپر ستاره صابون مورد علاقه ITV برای زندگی خود می جنگد و یک بازدید کننده مرموز را در بیمارستان پذیرایی می کند.

دیدگاهتان را بنویسید