تحقیق برای بررسی تراژدی راه آهن سرباز 18 ساله که در مرخصی آخر هفته کشته شد
تامیر امباروشیمانا در نزدیکی خانه اش در ویتنشاو در مسیر ریل درگذشت

دیدگاهتان را بنویسید