تحقیقات پلیس در مورد “سوءاستفاده یهودی ستیزانه” از خاخام در مسجد آغاز می شود




پلیس می گوید “تحقیقات برای مشخص شدن شرایط کامل حادثه و افراد درگیر ادامه دارد.”

دیدگاهتان را بنویسید