به روز رسانی در مورد تصادف Belle Vue PW به دلیل اینکه سوارکار به دلیل رها شدن مسابقه به بیمارستان منتقل شد
خدمه اورژانس شب گذشته با استفاده از دستگاه اورژانس به ورزشگاه ملی هجوم بردند

دیدگاهتان را بنویسید