ایمون هولمز، مجری GB News ناپدید شد و به طور زنده در آنتن شبکه ناپدید شد و این نگرانی سلامتی را ایجاد کرد که “ممکن است حالش خوب نباشد”
ایمون هولمز، مجری جی‌بی‌نیوز، اوایل امروز در حال ارائه برنامه صبحانه خود بود که ناگهان از صفحه نمایش ناپدید شد و باعث نگرانی طرفداران شد.

دیدگاهتان را بنویسید