استخدام آتی افرادی که در جرایم سنگین «اهمیت محدود» در زمان صدور حکم مجرم هستند. تایمز ایرلندی – تا 53000 خانه سالانه مورد نیاز استبه گفته قاضی، استخدام در آینده افراد مجرم در جرایم جدی با «اهمیت محدود» در مجازات

یک قاضی دادگاه جنایی مرکزی روز دوشنبه در حالی که مردی را به اتهام تجاوز به زن جوان با بطری به زندان می اندازد، گفت: چشم انداز شغلی آینده یک محکوم برای دادگاه صادرکننده حکم در رسیدگی به پرونده های جدی “نگرانی محدود” است.

اخبار ایرلند

پدر و مادر شدن

نظر

کسب و کار

ورزش ها

مقدس

نکات برجسته پادکست

چرا یکی از ما را امتحان نکنید جدول کلمات متقاطع و پازل?

شبیه این یکی؟

با ثبت نام در یکی از ما، بهترین محتوا را مستقیماً به صندوق ورودی خود دریافت کنید خبرنامه ها

دیدگاهتان را بنویسید