آیا فصل دوم Dark Matter در Apple TV+ وجود خواهد داشت؟
اقتباس تلویزیونی بلیک کراچ طرفداران را شگفت زده کرد – اما آیا او برای قسمت دیگری بازخواهد گشت؟

دیدگاهتان را بنویسید