“آنها همه این وعده ها را می دهند و هیچ اتفاقی نمی افتد”: رای دهندگان دنتون “قبلاً همه چیز را شنیده اند”
مردم در دنتون نگرانی های خود را پیش از انتخابات این هفته بیان کردند

دیدگاهتان را بنویسید