“10 ماه طولانی” برای رانندگان با آغاز عملیات جاده ای بحث برانگیز مرکز شهر در پیش است
یک “10 ماه طولانی” برای رانندگان پیش بینی شده است زیرا عملیات جاده ای شروع به ایجاد یک طرح بحث برانگیز “خیابان برای همه” در مرکز Farnworth می کند. کارهای بهبود 2.8 میلیون پوندی که توسط حمل و نقل برای منچستر بزرگ (TfGM) هدایت می شود و توسط شورای بولتون حمایت می شود، شامل فعالیت هایی می شود که در خیابان مارکت، گذرگاه شلوغ دومین شهر بزرگ منطقه، متمرکز می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید