کارآگاه ستاره تلویزیون “اطلاعات حیاتی” در مورد گم شده جی اسلیتر، آخرین انتقال به تنریف را فاش می کند
مارک ویلیامز-توماس فاش کرد که قبل از ناپدید شدن جی با “شاهدان مهم” صحبت کرده تا “تصویری بسیار دقیق از حرکات جی” بسازد.

دیدگاهتان را بنویسید