پس از 14 سال حکومت محافظه‌کاران، آیا منچستر بزرگ‌تر است؟
پیش از انتخابات سراسری در 4 ژوئیه، روزنامه منچستر ایونینگ نیوز به لحظات مهم در منچستر بزرگ در 14 سال گذشته و چگونگی تغییر زندگی مردم در اینجا – و خود شهر – از زمانی که محافظه کاران برای اولین بار به قدرت رسیدند، می پردازد.

دیدگاهتان را بنویسید