پس از مرگ راننده در پی تعقیب و گریز در ساعات اولیه، به یک پاسبان پلیس اطلاع داده شد
پلیس گفت که راننده صبح امروز برای افسران هایوود “ایست نکرد”.

دیدگاهتان را بنویسید