پزشک NHS درباره سه علامت هشدار می دهد که هرگز نباید نادیده بگیرید
به گفته یک متخصص، این پرچم های قرمز ممکن است دلیلی برای نگرانی به نظر برسند، اما در واقع باید به پزشک عمومی خود مراجعه کنند.

دیدگاهتان را بنویسید