“هیچکس به شهر بزرگ ما منچستر اهمیت نمی دهد… این شهر نادیده گرفته شده است.”
مردم هیوود و میدلتون خواهان تغییر هستند

دیدگاهتان را بنویسید