هر آنچه که باید در مورد آخرین نوع ویروس کرونا که در تابستان امسال به بریتانیا وارد می شود بدانید
تابستان امسال، بیمارستان شاهد افزایش پذیرش بود

دیدگاهتان را بنویسید