مردی که پس از شبانه روز در گالوی با شیشه به زن تجاوز کرد به 9 سال زندان محکوم شد – ایریش تایمزمردی که پس از یک شب بیرون رفتن با یک بطری به زنی تجاوز کرد، به مدت 9 سال در دادگاه جنایی مرکزی دوبلین زندانی شد و سال آخر آن به حالت تعلیق درآمد.

آقای قاضی تونی هانت با صدور حکم روز دوشنبه، جنایات جاناتان (معروف به جانی موران) از تاور ویو، مولینگار، کو وست میث را رفتاری “وحشتناک” و “غیرقابل درک” توصیف کرد.

او در ژوئیه 2019 به دلیل تجاوز به بلیت ریلی، 21 ساله در گالوی، مجرم شناخته شد.

موارد بیشتر برای دنبال کردن…

دیدگاهتان را بنویسید