مادر 50 ساله دو فرزند خردسال خود را با چاقو “نفرت انگیز و دیوانه کننده” کشت.
دادگاه گفته است که ورونیکا جان ممکن است هرگز از یک بیمارستان امن مرخص نشود

دیدگاهتان را بنویسید