مادر جی اسلیتر پس از پایان یافتن جست‌وجو، درخواست ناامیدانه‌ای به پلیس ارائه می‌کند
"خانواده می خواهند مطمئن شوند که پلیس دست از جی بر نمی دارد."

دیدگاهتان را بنویسید