فهرست کامل نمایندگانی که در انتخابات سراسری سال 2024 کنار رفته اند
همه نمایندگان مجلس در این انتخابات سراسری برای کرسی های خود رقابت نخواهند کرد

دیدگاهتان را بنویسید