دو افسانه هالیوکس پس از تهدید به مرگ به طور غیرمنتظره ای دهکده را ترک می کنند
مرسدس مک کوئین و وارن فاکس پس از کشته شدن مرد هالیوکس توسط یک مرد مسلح نقابدار در صحنه های پایانی کانال 4 در حال استراحت از دهکده هستند.

دیدگاهتان را بنویسید