در فروش نینجا، سرخ کن بادی دو پشته « درخشان» به پایین ترین قیمت تا کنون کاهش یافته است
Ninja Double Stack 30٪ نازک تر از سایر سرخ کن های هوا است، اما مقدار یکسانی غذا را در خود نگه می دارد.

دیدگاهتان را بنویسید