تلما بارلو، افسانه خیابان تاج گذاری می گوید دوست هلن ورث قبل از خروج گیل پلات “ترس” دارد.
تلما بارلو، بازیگر نقش ماویس ویلتون در سریال The Cobbles به مدت 26 سال، روز دوشنبه در برنامه صبح بخیر بریتانیا ظاهر شد.

دیدگاهتان را بنویسید