بمب Emmerdale به عنوان مورد علاقه طرفداران می میرد و روستاییان را دلشکسته می کند
ایزاک دینگل Emmerdale زمانی که مینتی بره متأسفانه در صحنه های احساسی در صابون ITV مرد و پدرش کین دینگل به او دلداری داد، دل شکسته بود.

دیدگاهتان را بنویسید