بار پس از مواجهه با واکنش شدید به خاطر میم “مزارت انگیز” جی اسلیتر مجبور به عذرخواهی شد.
Bees Knees در Accrington به دلیل پست در صفحه فیس بوک خود مورد انتقاد قرار گرفت

دیدگاهتان را بنویسید