انجام یک کار “می تواند بریتانیایی ها را تا 109 پوند در قبوض انرژی پس از کاهش قیمت ها صرفه جویی کند”
آخرین سقف قیمتی Ofgem به این معنی است که بریتانیایی ها می توانند پول اضافی را در صورتحساب های خود پس انداز کنند

دیدگاهتان را بنویسید