امیدهای موفقیت در Aer Lingus پس از مذاکرات افزایش می یابد – آیریش تایمزاواخر روز دوشنبه پس از مذاکرات در دادگاه کار، امیدها برای پیشرفت در مناقشه پرداختی Aer Lingus افزایش یافت.

هر دو طرف تأیید کردند که دادگاه تصمیم گرفته است از اختیارات قانونی برای مداخله استفاده کند و جلسه رسمی را برای روز چهارشنبه فراخواند.

دونال موریارتی، مدیر ارشد شرکت Aer Lingus، تعامل روز دوشنبه با دادگاه را سازنده توصیف کرد. او گفت که این شرکت روز چهارشنبه حضور خواهد داشت.

با این حال، رئیس انجمن خلبانان خطوط هوایی ایرلندی (Ialpa)، کاپیتان مارک تیگه، گفت که Aer Lingus موضع خود را تغییر نداده است و مدعی شد که این شرکت سعی کرده است عناصر جدیدی را در مذاکرات وارد کند.

او تایید کرد که اتحادیه خلبانان در جلسه استماع روز چهارشنبه شرکت خواهد کرد. وی افزود: این اعتصاب ادامه خواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید