SZA امشب صحنه هرم گلاستونبری را در چه ساعتی اجرا می کند؟ تنظیم زمان، لیست مورد انتظار، شایعه مهمانان ویژه و درگیری
این خواننده R&B اولین کار خود را در Glastonbury انجام می دهد

دیدگاهتان را بنویسید